Tyck till om planerna för Tullinge Centrum 4 mars – 8 april

2019-03-01

Nyligen presenterade Botkyrka kommun ett nytt förslag för Tullinge Centrum. Den 4 mars till 8 april kommer samrådshandlingarna att finnas på medborgarkontoret i Tullinge, i kommunhuset i Tumba samt på botkyrka.se/detaljplaner. Lämna gärna dina synpunkter på förslaget.

Tullingepartiet tycker det är förhastat av kommunen att gå ut på samråd med sitt förslag. Risken finns att Tullingeborna blir vilseledda av ett ofullständigt förslag bl.a. gällande ekonomi/finansiering, tidsplan och genomförande. Underlaget skulle behöva tydliggöras gällande dessa punkter.

Dessutom har Tullingepartiet, tillsammans med arkitekten Kjell Forshed, redan tagit fram förslag på ett bättre och fräschare centrum. Tullingepartiets plan går att genomföra NU, istället för i en avlägsen framtid. Förslaget som Tullingepartiet tog fram bygger inte på att förbifarten måste finnas på plats.

Ta del av Tullingepartiets centrumskiss (klicka här).

Läs Tullingepartiets uttalande om kommunens planer (klicka här).

Läs Tullingepartiets yrkande i samhällsbyggnadsnämnden (klicka här).