Skidtunnel vid Lida

2012-06-13

På torsdag väntas kommunfullmäktige godkänna beslutet på att genomföra en förhandlingsupphandling – som ska leda till bygget av en skidtunnel vid Lida friluftsområde. Tunneln ska bli minst 2 kilometer lång. Och den beräknas börja byggas innan sommaren 2013 för att kunna öppna hösten 2014. Läs hela pressmeddelandet här. 

Tullingepartiet är positiva till att skapa förutsättningar och utveckla skidåkningen vid Lida. Botkyrka kommun bör dra mer nytta av varumärket Lida Friluftsgård. Vi vill förbättra, marknadsföra och utveckla verksamheten mer. Därför stödjer vi en ökad information, genom bättre skyltning och information på hemsidan om de utmärkta möjligheter till skidåkning som finns i kommunen. Däremot finns det många frågetecken runt hur en skidtunnel skulle finansieras samt hur det påverkar miljön.

Ur ett miljöperspektiv är det osäkert om tunnelprojektet påverkar utvecklingen av området på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt. Om en tunnel med kapacitet för flera tusen människor ska byggas kommer det naturligtvis ställa krav på infrastrukturen vid Lida vad gäller vägar och tillgänglighet. Det är oklart hur det i sin tur påverkar Riksten och den närliggande miljön.

Från början var budskapet att en skidtunnel på Lida skulle finansieras av en extern finansiär, inte av skattemedel. Förutsättningarna för att bygga en skidtunnel har varit extern finansiering. Men nu står det klart, precis som vi befarat, att denna typ av investeringsprojekt kräver kommunens delaktighet. Investerarna kräver till en början att kommunen ska ingå i slutuppgörelsen. Det finns en stor risk för att skattebetalarna får skjuta till ännu mera pengar i framtiden. Det är inte ekonomiskt ansvarsfullt då projektet innebär stora risker. Om ovissheterna varit mindre och lönsamheten högre, tror vi att externa finansiärer hade velat driva projektet på egen hand.

Tullingepartiet stödjer inte förslaget baserat på den information som finns tillgänglig.