Hearing på St:Botvidsgymnasiets särskola

2011-12-18

Barnombudsmannen anordnar två hearingar varje år där barn/ungdomar får en möjlighet att träffa kommunens politiker. Det är ett led i att öka inflytandet och möjligheten att påverka sin situation. 

Onsdagen den 14 december deltog Carl Widercrantz (politisk sekreterare Tullingepartiet), på en hearing vid St:Botvidsgymnasiets särskola.

– Hearingen är ett utmärkt diskussionsforum eftersom eleverna får ställa sina frågor helt förutsättningslöst. Det är viktigt att ta reda på vilka frågor som de tycker är viktigast. Sedan är det även positivt att träffa lärarna då dessa medverkar som stöd och hjälp för eleverna säger Carl Widercrantz. 

– Skolan är en viktig uppgift där varje barn ska ges möjlighet att utvecklas och detta lyfter vi fram i vår ettårsplan. Vi vill göra ordentliga satsningar på särskolan. Särskolan har idag ett stort budgetunderskott. Det är oerhört viktigt att särskolan tillförs de resurser som krävs för att dessa elever som har det absolut svårast får en värdig och bra utbildning efter sina förutsättningar, avslutar Carl Widercrantz.