Lyckat informationsmöte i Trädgårdsstadsskolan

2011-12-06

Efter presentationen av delningsutredningen har intresset för delningsfrågan varit stort i Tullinge. Den 30:e november höll Tullingepartiet därför ett informationsmöte för Tullingebor som var nyfikna på delningsutredningen. Avsikten med mötet var att analysera och kommentera utredningen. Uppslutningen var god, uppskattningsvis kom ca 150-200 personer till Trädgårdsstadsskolan.

Tullingepartiets ordförande Klas Bovin inledde mötet och hälsade alla varmt välkomna. Sedan var det dags för våra gäster från Nykvarn som var inbjudna för att ge en aktuell bild av tillståndet i en av landets relativt nybildade kommuner. Kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn, Ann Johansson och Bob Wållberg, 1:e vice Ordförande i Kommunfullmäktige, berättade om Nykvarns delning från Södertälje för 12 år sedan. Nykvarn ligger idag i täten av Sveriges kommuner vad gäller såväl ekonomi som i den politiskt oberoende tidskriften Fokus rangordning av ”här är bäst att bo” 2011 där man fått en 55:e plats – att jämföras med plats 259 för Botkyrka kommun.

 

Bertil Rolf, ledamot i utbildningsnämnden, berättade bland annat om att det är tidigast år 2015 som Tullinge kan bli en egen kommun och att de prognoser kommunen har gett oss för åren 2015 – 2020 visar, att de kostsamma befolkningsgrupperna under den perioden kommer att minska.  

 

Helena Isaksson, ledamot i vård- och omsorgsnämnden redogjorde för hur en nybildad kommun som Tullinge, där man kommer att bygga upp en verksamhet från början, självklart får en god kvalitet och väl fungerande service till en kostnad som är jämförbar med andra kommuner i Sverige. Helena berättade även om vård och omsorgen i Botkyrka som är dyr i förhållande till övriga kommuner i länet, vilket även bekräftats av utredningen. Vi har försökt att utreda varför det är så och Helena presenterade därför en  undersökning (beställd av Botkyrka kommun) som är gjord av PWC  (PricewaterhouseCoopers).

 

Ledamöterna i samhällsbyggnadsnämnden presenterade aktuella frågor i Tullinge och Tullingepartiets politiska sekreterare Carl Widercrantz berättade om förutsättningarna för en folkomröstning. Tullingepartiet har redan krävt en folkomröstning 2012 i den ettårsplan som presenterades på kommunfullmäktiges novembermöte. 

Många frågor och funderingar fick ventileras under frågestunden och efter att ordförande avslutat och tackat alla närvarande för det lyckade mötet skrev ett stort antal Tullingebor på listor för en folkomröstning.

Tack till alla som tog er tid att delta. Vi fick in många värdefulla synpunkter och arbetar nu vidare mot målet – Tullinge egen kommun!   

För ytterligare frågor och synpunkter är ni välkomna att kontakta vår politiska sekreterare Carl Widercrantz via mejl: carl.widercrantz@tullingepartiet.se eller via telefon: 08-530 615 37.