Påminnelse om motioner till årsmötet

2012-01-12

Styrelsen för Tullingepartiet vill påminna om att motioner till årsmötet i mars skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari enligt stadgarna. Senare inkommet ärende kan endast tas upp till diskussion.

Skicka gärna dina motioner till: carl.widercrantz@tullingepartiet.se 

Kallelse till årsmötet kommer ske per brev eller e-post minst 14 dagar i förväg. 


Hoppa till verktygsfältet