Heta debatter i kommunfullmäktige den 28 april

2016-04-26

När torsdagens fullmäktigedebatt inleds i Folkets Hus står bland annat flyktingmottagandet och frågan om ansvarsfrihet för tekniska nämnden på agendan. Varmt välkommen att besöka mötet som är öppet för allmänheten.

Ska tekniska nämnden få ansvarsfrihet? Revisorerna har riktat hård kritik mot tekniska nämndens bristande kontroll. Beslut har inte rapporterats och slutredovisningar har saknats i projekt värda hundratals miljoner kronor. På torsdag avgörs det om tekniska nämnden, med kommunalrådet Dan Gahnström (MP) i spetsen, ska få ansvarsfrihet.

Tullingepartiet ifrågasätter Botkyrkas hantering av flyktingfrågan. För ca två veckor sedan anordnade Botkyrka kommun ett informationsmöte om de planerade modulbostäderna vid Brantbrink. Kritik riktades då mot kommunens bristande information och flera uttryckte oro över säkerheten kring boendet. På torsdag ställer Tullingepartiet frågor om den övergripande hanteringen av flyktingfrågan direkt till kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S).

Varmt välkommen att delta på kommunfullmäktige som åhörare

Plats: Folkets Hus, Bragesalen, Hallunda

Tid: Torsdagen 28 april kl. 17:30

Kan du inte vara på plats? Klicka här för att se sammanträdet via webb-tv.