Nytt yttrande inlämnat till Kammarkollegiet

2016-08-31

I juni lämnade Botkyrka kommunfullmäktige sitt svar på Tullingepartiets delningsansökan. Nu har vi Tullingepartiet skickat in en ny skrivelse till Kammarkollegiet där vi bemöter Botkyrka kommuns kommentarer.

Slutsatsen i Tullingepartiets nya yttrande är att ingen av de tillfrågade remissinstanserna (Botkyrka kommun, länsstyrelsen och landstinget) har haft något väsentligt att invända mot de skäl till kommundelning som framlagts i delningsansökan.

Vi i Tullingepartiet anser att det är en etablerad praxis att huvudsakligen fästa vikt vid utfallet av folkomröstningen i den berörda kommundelen. I annat fall skulle de som önskar starta nya kommuner i princip alltid att bli bortröstade av en majoritet som ges vetorätt trots att de i princip inte berörs. Det vore ungefär samma grumliga logik som att hävda att Storbritannien endast skulle få lämna EU om en majoritet i hela EU var för det.

Vi vill även betona att valdeltagandet var mycket högre i Tullinge (84,6 procent), än i Botkyrka exklusive Tullinge (59,0 procent). Tullingeborna, som är direkt berörda, var mer positiva till en delning jämfört med resterande del av kommunen. Detta visar att Tullinge som egen kommun är en fråga som främst engagerar Tullingeborna vilket är viktigt att väga in vid tolkningen av resultatet.

Nästa steg i processen är att delningsansökan ska beredas och besvaras av Kammarkollegiet.

Klicka här för att läsa Tullingepartiets nya yttrande till Kammarkollegiet.

Klicka här för att läsa Botkyrka kommuns svar på delningsansökan.