Nej till Botkyrkas bilfientliga politik

2017-05-23

Kommunledningen i Botkyrka vill göra det svårare och dyrare för människor runt om i kommunen att använda bilen som transportmedel. Tullingepartiet kommer vid kvällens kommunfullmäktige att rösta nej till Botkyrkas nya parkeringsstrategi.

Det nya parkeringsprogrammet är utmärkt för personer som bor i en storstad, handlar i butiken ett kvarter bort och lämnar barnen på förskolan runt hörnet. Men verkligheten i Botkyrka kommun ser inte ut på det sättet. Botkyrka är ingen stad och Tullinge är ingen stadsdel såsom den politiska majoriteten försöker göra gällande.

Om vi skall ha förorter där människor vill bo måste vi inse att bilen är en nödvändighet för att klara vardagen. Många är beroende av att kunna ta bilen till infartsparkeringen för att sedan fortsätta med pendeltåg, buss eller tunnelbana. Det är därför angeläget att i takt med ett ökat bostadsbyggande planera för fler infartsparkeringar, inte färre. Framtidens bilar blir dessutom allt mer miljövänliga sett till utsläpp, och snart kan man inte heller föra den argumentationen mot bilismen.

Ett syfte med strategin är att ”bidra till att uppfylla kommunens klimat – och miljömål”. Som så många gånger förr visar det att kommunledningen hellre fokuserar på globala frågor såsom klimatförändringar eller för den delen cykelförmåner, istället för att lösa kommuninvånarnas problem.

Nästan alla i Tullinge har bil och många har två bilar. Men att arbetande skattebetalare får det krångligare verkar inte bekymra kommunledningen. Tullinge ska byggas ihop och förtätas nära kollektivtrafik. Infartsparkeringarna ska bli färre och bilberoendet ska därigenom minskas. Målet är kanske att alla ska ta cykeln till tåget?

Kära kommuninvånare, glöm inte den här strategin nästa gång du försöker hitta någonstans att ställa bilen på morgonen.

Anders Thorén (TUP)             Carl Widercrantz (TUP)             Therese Lind (TUP)

Klicka här för att läsa Botkyrkas nya parkeringsstrategi