Kommunen planerar 6 st femvåningshus bland villorna på Mellanbergsvägen

2019-04-09

Nu prövas möjligheten att bygga bostäder (hyresrätter?!)  i Tullinge villastad. I naturnära läge planeras 6 stycken  femvåningshus med totalt 70 bostäder.

Om detta kan man läsa om på kommunens hemsida. Se denna.

Tyvärr kan man befara att det dessutom kommer att röra sig om hyresrätter, eftersom kommunledningen gång på gång påpekar vikten av blandade upplåtelseformer. Tullinge har till skillnad från övriga kommundelar (undantaget Grödinge) en majoritet av bostäder med äganderätt,  något som de politiska majoriteten så snart som möjligt vill ändra på. Allt för att Tullinge inte skall “sticka ut”. Just det faktum att Tullinge sticker ut, är ju det som gör Tullinge till den mest attraktiva kommundelen i Botkyrka. Men det vill man tydligen ändra på. Inte konstigt att Tullingeborna vill ha en egen kommun!

Just denna fastighet har Tullingepartiet debatterat för ett antal år sedan i Kommunfullmäktige. Nu har det vi befarat inträffat. Nämligen att ett fastighetsbolag i Stockholm vill göra ett klipp, i stället för att Tullingebor fick möjlighet att bygga i egen regi. Området kan absolut utvecklas, men då med bostäder som är anpassade till omgivande bebyggelse och geografi. Ett bra exempel är t.ex. nybyggnationen på Oxelvägen.