Tullingepartiet deltog på rikstäckande möte för lokala partier

2019-04-01

Lördagen den 30 mars deltog Tullingeparitet på en rikstäckande kongress för lokala partiers nätverk. Nätverket organiserar 25 av de drygt 170 lokala partier som har säte i 149 av landets 290 kommuner.

Efter valet i höstas är lokala partier med och styr 49 kommuner, bland annat i Hagfors, Nykvarn och Perstorp, där lokala partier också innehar posten som kommunstyrelsens ordförande.

Nätverket driver bland annat frågan om skilda valdagar och att lokala partier ska få en bättre ställning inom Sveriges kommuner och landsting. Några partier inom nätverket driver även kommundelningsfrågor. Ett av nätverkets partier, Knivsta.nu, lyckades redan 2003 med att bryta loss Knivsta från Uppsala kommun.

Benny Engberg, Bollnäspartiet omvaldes till ordförande för Lokala partiers nätverk. Benny är idag kommunalråd i Bollnäs. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Jan Annerstedt, Förnya Lund, som är ordförande i tekniska nämnden i Lunds kommun och Lennart Lundberg, gruppledare för Knivsta.nu och andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Knivsta kommun.

I styrelsen sitter också Jonas Jalkteg, Westervikspartiet, Per Ranch, Sorundanet, Lisbeth Krogh, Huddingepartiet och Elaine Adlertz, Ö-partiet i Ekerö kommun.

Carl Widercrantz, Tullingepartiet, omvaldes till sammankallande i valberedningen.

Lokala partiers nätverk på kongress i Huddinge kommunhus.