Kommunens verktyg för närdemokrati

2019-09-20

Den 18 september besökte den s.k. Dialogkommissionen Storvretsskolan i Tumba. Dialogkommissionen är majoritetens nya ”verktyg” för att utveckla närdemokratin och ersätter alltså Dialogforum. Vi i Tullingepartiet är helt klara på hur vi vill utveckla närdemokratin: egen kommun eller som ett första steg en kommundelsnämnd i Tullinge med egen budget och ansvar.

Dialogkommissionen har en liten budget som gör att man har möjlighet att någorlunda snabbt åtgärda det eller de saker som kommer fram vid möten med medborgarna. Hitintills har det varit möten i Hallunda, Grödinge och nu senast Storvreten. I Hallunda var det mycket fokus på ”tryggt och snyggt” från de som besökte mötet. Det skall resultera i nya papperskorgar och ett lagat stängsel till en hundrastgård. Dessvärre är  senaste  färdigdatum satt till den 31 januari 2020. Vilket ju alldeles uppåt väggarna om man vill visa på mindre snack och mer verkstad. Mötet hölls ju innan sommaren 2019! I Grödinge/Vårsta kommer man att sätta upp skyltar som markerar gångväg samt en skateboardramp vid Malmsjöskolan.Dessutom skall men rensa upp kring den numera nedlagda Grödingevallen, där allsköns bråte lämnats kvar.

Igår alltså den 18 september besökte Dialogkommissionen Storvretsskolan, dvs. den skola som fungerat så illa att Skolverket tagit över ledningen temporärt. Det var intressant och roligt att höra att de flesta eleverna var positiva till förändringarna. Den tydligaste skillnaden verkar vara art NU säger lärarna till om man inte uppför sig. Det gjorde man tydligen inte innan skolverket tog över. Inte alla var nöjda med den nya ordningen utan tyckte att lärarna var ”kaxiga”. Ja så tycker man nog om man är van vid att ingen säger ifrån. Kanske skolverket behövs på flera skolor?!

Sammantaget var det intressant och roligt att träffa elever och personal även om önskemålen från barnen ibland inte var helt realistiska. En lite äldre elev tyckte att fyrorna hade för lite att göra på rasterna. T.ex fanns det bara en gunga och där var 20 barn som väntade på sin tur. Några gungor och andra redskap för utelek tycker jag vore en utmärkt idé.

/Anders Thorén, partiledare Tullingepartiet

Det var många som ville ha Risifrutti och Festis