Inspirationsdag på Lida

2019-10-14

Den 28 september 2019 träffades förtroendevalda för Tullingepartiet på Lida för att diskutera vägen framåt mot egen kommun.

Carl och Anders hälsade alla välkomna och lämnade över till Staffan Teste, Tullingepartiets ordförande sedan årsmötet 2019.  Staffan hade förberett en liten presentation där han tog upp tankar och idéer inför de kommande årens arbete inom de olika nämnder och beredningar där Tullingepartiet är representerat.  Fokus var på hur vi inom Tullingepartiet genom vårt arbete i nämnder och beredningar kan föra en skarp opposition. Många goda förslag framfördes och livliga och givande diskussioner präglade timmarna fram till lunchen som intogs kl 11. Efter lunchen var det dags för en rundtur med buss.

Bussen som framfördes av den trevliga och duktige chauffören Nicke, togs oss först förbi platsen vid Rikstens Friluftstad där Tullingepartiet vill bygga en simhall. Se vår motion om simhall här.

Därefter gick färden vidare till Visättra där Staffan ville illustrera hur det skulle kunna se ut i Tullinge om majoritetens planer för bostäder blev verklighet. Tullingepartiet motsätter sig majoritetens nuvarande planer för centrala Tullinge och lade 2014 en motion angående hur vi vill utveckla Tullinge Centrum. Se motionen här.

Därefter gick färden tillbaka till Tullinge. På vägen mot Mellanbergsvägen passerade vi förskolan Myrstacken som kommunen vill lägga ner. Något som Tullingepartiet motsätter sig.

Väl framme vid Mellanbergsvägen studerade vi på plats hur kommunens planer på att uppföra 6 st femvåningshus, skulle påverka området. Dessa planer har förkastats av de närboende och nya planer skall tas fram. Med tanke på nuvarande bebyggelse och karaktär får man verkligen hoppas att de nya planerna blir mer realistiska.
Sedan gick färden vidare mot Solskensparken i östra delen av Tullingeberg. Här vill kommunen bygga två stycken punkthus om vardera 8 våningar, vilket definitivt skulle förstöra denna plats. Någon sol skulle i vilket fall inte kunna lysa på den yta som eventuellt blev kvar.

Vår motion om att rusta upp parken avslogs vid senaste Kommunfullmäktige, med motivationen att parken nyligen blivit renoverad. Några nya gungor och en ny rutschkana fanns visserligen, men i övrigt var intrycket inte särskilt positivt.

Nu fortsatte bussen till Falkbergsskolan som majoriteten vill riva och ersätta med en ny skola. Tullingepartiet ser hellre en total renovering, där man behåller fasad och stomme, men ersätter ytskikt och fönster, ventilation och el mm. Tyvärr var vi det enda partiet som drev den linjen, så sannolikt börjar själva rivningen under senare delen av detta år.

Alla elever (6-9 årskurs) är nu flyttade till de paviljonger som är uppställde på idrottsplatsen ovanför Östanvägen. Enligt vad vi har uppfattat trivs både elever och lärare utmärkt i dessa paviljonger. Om detta stämmer kanske man skulle kunna överväga att i stället för att bygga en ny skola, låta eleverna gå kvar i paviljongerna. Förutsatt att det är ekonomiskt försvarbart. Med tanke på att det snarare är regel än undantag att kommunens budgetar överskrids med råge, minimerar man risken för obehagliga överraskningar med detta förfarande.
Matsalen och Aulan (Bio Falken) skall ju enligt planerna vara kvar. Så om man river skolan, kan man kanske få till en riktigt bra plats för utevistelse och idrott på den plats där den gamla skolan låg.

Så här nöjda och glada var vi efter en MYCKET GIVANDE dag.