Missvisande rubrik i “Pejl på Botkyrka”.

2012-06-18

I det senaste numret av Pejl på Botkyrka kan man läsa följande rubrik: ”Ingen folkomröstning om delning”. När man sedan läser texten så visar det sig att journalisten hänvisar till ett beslut som togs av kommunfullmäktige den 29 mars. Voteringen slutade med 32 röster mot folkomröstning och 28 röster (en vakans) för en folkomröstning. Beslutet blev därför att kommunen inte kommer att genomföra folkomröstning om en kommundelning. Det som dock inte framgår av artikeln är:

  1. Om 10 % av de röstberättigade i en kommun kräver folkomröstning så ska frågan behandlas av kommunfullmäktige. För att det inte ska bli folkomröstning så ska 2/3 av kommunfullmäktige säga nej till det.
  2. Det är känt att en bra bit över 1/3 av kommunfullmäktiges ledamöter stöder en folkomröstning, vilket innebär att vi får den till stånd när vi har samlat in rätt antal namnunderskrifter i Botkyrka (10 % av de röstberättigade i Botkyrka).
  3. Tullingepartiet startade en namninsamlig i början av 2012 och den beräknas snart vara slutförd.

Redaktör Marianne Wladis medger att rubriken är missvisande och felaktig. Tullingepartiet har begärt en korrigering som förhoppningsvis läggs ut på Botkyrkas hemsida inom kort.