Tullingepartiet är också positiva till ett skönhetsråd

2012-06-30

2012-06-19 publicerades en insändare i lokaltidningen Mitt i Botkyrka med rubriken “Skönhetsråd efterlyses i Botkyrka kommun”. Tullingepartiet är också positiva till ett skönhetsråd. Ett sådant förslag fanns med i vår flerårsbudget som debatterades i Kommunfullmäktige den 14 juni. Vi har även skickat in en motion till Kommunfullmäktige avseende detta. Vår uppfattning är att kommunledningen i Botkyrka värderar upplevelseindustrin framför t ex natur och estetik. Inte minst av denna anledning är det motiverat att inrätta ett skönhetsråd.

Däremot skiljer sig vårt förslag från det som anges i insändaren. Vi tror inte att politikernas ursprung har någon betydelse för kommunens satsningar, det är snarare en fördel att människor med olika bakgrund och erfarenhet får möjlighet att utveckla kulturarvet. Det råd som vi föreslår ska ha till uppgift att reglera byggnationen avseende estetik och miljö, d v s se till att nybyggnation och tillbyggnation smälter väl in i den omgivande miljön – utan att unika naturvärden går förlorade. Skönhetsrådet ska se till att byggnader eller mark i kommunens ägo inte förfaller. Vidare skall rådet ha till uppgift att granska beslut som påverkar helhetsintrycket i kommunen. Rådet kan med fördel bestå av både politiker, tjänstemän och privatpersoner med olika bakgrund.