Utredningen rörande en eventuell delning av Botkyrka är igång

2011-07-01

Delningsutredningen är sedan en tid tillbaka igång. Vid gruppledarträffen 31 maj presenterades uppdraget av Henrik Berggren, PWC. Utredningen leds av Björn Sundström på Sveriges Kommuner och Landsting. Sundström är en mycket erfaren utredare som medverkat i de flesta analyser av kommundelningar som genomförts sedan slutet av 70-talet. Henrik Berggren kommer att biträda Björn Sundström i form av underkonsult till SKL.

Utredningen läggs upp enligt de riktlinjer som anvisats av Kammarkollegiet för dylika utredningar. För att en indelningsändring skall komma i fråga, ska en ändrad indelning leda till:

  • bättre villkor för den kommunala demokratin
  • bättre anpassning till demografiska och näringsgeografiska förhållanden
  • en ”bättre” eller åtminstone inte sämre ekonomi i de nybildade kommunerna
  • nivåmässigt acceptabla förvaltningskostnader samt
  • acceptabla förändringar vad beträffar förtroendemannaorganisationen och lokala organ

Tullingepartiet som varit drivande i frågan om en kommundelning välkomnar utredningen.