Tullingepartiet röstade nej till att stänga Myrstacken

2019-05-08

Den styrande majoriteten i Botkyrka har fattat beslut om att stänga förskolan Myrstacken i Tullinge. Tullingepartiet röstade nej till förslaget. Vi anser att besparingar istället kan göras i andra verksamheter som t ex kommunens deltagande i internationella konferenser samt det stora kommunala stödet till Mångkulturellt centrum. 

Vi i Tullingepartiet förstår att många föräldrar är besvikna över hur detta ärende har hanterats av den styrande majoriteten i Botkyrka. Det är svårt att motivera varför en välfungerande verksamhet där barn och pedagoger är trygga ska behöva stängas.

Teoretiskt kan det låta bra med stordrift och stora barngrupper som pedagogerna sedan kan dela upp i mindre grupper. Men detta är en chimär som sällan stämmer överens med verkligheten. I praktiken blir det ofta tvärtom då pedagoger saknas p.g.a. sjukdom, möten och utökad planeringstid m.m.

Samtidigt konstaterar vi att skolsituationen som helhet är besvärlig i Botkyrka. Många skolor, inklusive förskolorna, brottas med små resurser och hårda besparingskrav. Alla dessa parallella processer sätter en enorm press på pedagoger och lärare som går på knäna samtidigt som byråkratin ökar.

Kommunfullmäktige har visserligen tagit beslut om besparingskrav som enligt osthyvelprincipen är procentuellt lika stor för alla förvaltningar. Men när vi nu ser hur detta slår mot kommunens skolor måste ansvariga politiker erkänna att det har blivit fel och därmed göra om och göra rätt.

Vi menar att utbildningsnämnden bör ansöka hos kommunfullmäktige om att minska sitt besparingskrav. Det finns andra verksamheter där större besparingar kan göras. Exempelvis kan kommunen se över sitt deltagande i internationella konferenser. Kommunen kan även minska sitt stöd till Mångkulturellt centrum, MKC, som inte tillhör den kommunala kärnverksamheten. Forskning om migration är snarare en statlig angelägenhet och därmed bör den kommunala finansieringen successivt trappas ned med ett antal miljoner per år samtidigt som MKC ges möjlighet att ansöka om medel från den statliga forskningssfären.

Botkyrka har den högsta skattesatsen i länet och vi framhåller att pengarna ska satsas på att hålla uppe standarden inom skola, vård och omsorg. Med hänsyn till de kommande årens ekonomiska utveckling är det viktigt att kommunens kärnverksamhet prioriteras. Därför röstade vi för att avslå majoritetens förslag om att stänga Myrstacken. 

Förskolan Myrstacken