Vådan av gamla detaljplaner

2017-01-16

Tullingepartiet har vid ett flertal tillfällen framfört önskemål om att gamla eller obefintliga detaljplaner i Tullinge behöver ses över. Tyvärr utan framgång. Vi ser gång på gång resultatet av detta. På många ställen har tomter styckats av för att senare bebyggas med parhus eller t.o.m bostadsrätter, medan andra fastigheter inte har fått tillstånd att stycka av.

När man radikalt förändrar ett kvarters karaktär är det rimligt att någon form av prövning av den tilltänkta byggnationen görs, för att tillse att områdets karaktär bevaras i största möjliga mån. En sådan prövning skulle kunna göras av ett skönhetsråd. Något som Tullingepartiet gärna vill införa. Inte bara byggnaders utformning bör prövas, även påverkan av den lokala biotopen bör beaktas. Något som kommunledningen i Botkyrka där Miljöpartiet ingår inte tycks inse. 

Ännu en vacker tomt ödelagd. Var ska fåglarna sitta och sjunga och var ska de bo?

Klicka på länkarna nedan för att se våra tidigare inlägg i detta ämne:

Tullingepartiet vill inrätta ett skönhetsråd

Tullingepartiet vill se över gamla detaljplaner

Tullingepartiet vill modernisera detaljplaner