Utred möjligheterna att båtpendla mellan Tullinge och Stockholm

2016-01-22

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari kommer Tullingepartiet att lämna in en motion om båtpendling mellan Tullinge och Stockholm.

20161104_el-fa%e2%95%a0erja_0060

Tullinges trafiksituation är besvärlig. Väg 226 är tungt trafikerad och olycksdrabbad. Den som väljer att resa kollektivt får svårt att hitta en ledig plats på infartsparkeringarna samtidigt som den nuvarande pendeltågsstationen är både trång och otillräcklig.

Vi i Tullingepartiet vill underlätta för våra arbetspendlare med olika åtgärder, som exempelvis bättre infartsparkeringar och en ny uppgång till pendeltågsstationen. Men vi ser även ett behov av andra resealternativ.

Båtpendling är ett bra komplement till nuvarande kollektivtrafik. Att börja arbetsdagen med en vacker tur till sjöss är både bekvämt och trivsamt. Det är svårt att föreställa sig ett trevligare sätt att pendla till jobbet.

På olika håll i Sverige finns det exempel på båtpendling som fungerar utmärkt. Vår bedömning är att båtpendling mellan Tullinge och Stockholm har god möjlighet att attrahera resenärer den tiden av året då det inte är risk för isbildning. Båten kan förslagsvis avgå från Hamringe till Stadshuskajen. Med bra internetuppkoppling finns det goda möjligheter att arbeta under resan.

Vi kommer vid kommunfullmäktiges sammanträde, den 28 januari, föreslå att Botkyrka kommun kontaktar Stockholms Läns Landsting för att genomföra en översiktlig genomlysning av ett sådant projekt. Utredningen bör fokusera på genomförandemöjligheter avseende parkering, finansiering, båttyp som ger möjlighet till dispens för hastighetsbegränsningar samt en tidsplan för genomförande. I först hand vill vi att en privat entreprenör genomför projektet.