Stark kritik mot nedläggning av förskola i Tullinge

2019-03-12

Tullingepartiet är starkt kritiska mot hur kommunledningen i Botkyrka har gått fram med beslutet om att lägga ned förskolan Myrstacken i Tullinge. Ikväll, den 12 mars, behandlas ärendet på utbildningsnämnden som sammanträder i Tullinge gymnasium. Mötet startar kl. 18:30 med fika och frågestund för allmänheten. 

Information och underlag gällande nedläggningen av Myrstacken är tunt och bristfälligt. Frågorna är därför många:

Vad blir konsekvenserna av att lägga ned förskolan Myrstacken?

Vilken information har givits till berörda familjer?

På vilket sätt ska familjerna göras delaktiga i den konkreta övergångsprocessen?

Hur långsiktig är analysen gällande tillgången på förskoleplatser?

Vad ska den befintliga förskolelokalen användas till istället? På vilket sätt blir detta en lokaleffektivisering?

Det inte ansvarsfullt att fatta beslut om nedläggning när en ordentlig konsekvensanalys saknas. Tullingepartiet kommer därför att rösta nej till nedläggningen och istället föreslå att ärendet återremitteras till utbildningsförvaltningen som får genomföra en ordentlig konsekvensanalys. 

Förskolan Myrstacken