Starkt engagemang och missnöje med närdemokratin även i Grödinge

2020-11-19

Det är inte bara vi i Tullinge som är missnöjda med närdemokratin och utvecklingen, eller snarare brist på dessa. Även i Grödinge märker man av hur tungrodd och tondöv kommunen är. Det man blivit lovad händer inte eller förhalas. Precis som för oss i Tullinge. Tänk bara på en andra uppgång till pendeltåget. Nedan gruppens inlägg från Facebook i samband med överlämnande av namnunderskrifter för att försöka få till en Vårdcentral och BVC i Grödinge.
Ärende Vårdcentral och BVC i Grödinge.
Idag måndagen 16 november lämnade vi över 500 namnunderskrifter utanför kommunhuset i Tumba.
Vi 12 uppdragsgivare som trotsade vädret var undertecknad, Ulf Rönnqvist, Tommy Eriksson, Jan Karlsson, Björn o Gene Nyberg, Peter Swalen, Kerstin o Gösta Jernström, Kjell Nilsson, Anders Källgren och Kenneth Spångberg.
Vi vill rikta ett stort tack till Stina Lundgren och Willy Viitala Moderaterna, Martin Inglot och Max Möllerström SD och Anders Thoren Tullingepartiet som ställde upp för oss skattebetalare.
Tyvärr kom inte Kommunalrådet Emanuel Ksiazkiewicz och Jens Sjöström Socialdemokraterna, Kommunalrådet Dag Ahlse Centerpartiet, Ing Marie Viklund Liberalerna.
Kommunalrådet Tuva Lund Socialdemokraterna och Omsorgsnämndens ordförande fick ändå namnunderskrifterna lagda på sitt skrivbord av en hjälpsam politiker.
Stina Lundgren berättade vid överlämningen att hon pratat med Ella Nilsson som är Regionsekreterare för Moderaterna Region Stockholm. Det innebär att vi fått den ingång som ärendet kräver. Kanske kan det bli en filial till vårdcentralen i Storvreten sa Stina.
Anders Thoren Tullingepartiet gav förslag vilka andra som kan tänkas där Attendo kanske var en möjlighet.
Oavsett så kände vi alla stödet från de tre partier som ställde upp för oss i Grödinge.

Överlämning av 500 namnunderskrifter för en Vårdcentral och BVC i Grödinge. Initiativtagare Christer Jentzen till vänster om Stina Lundgren