Utred möjligheterna att anlägga båtbottentvättar och spolplattor i kommunen

2013-03-31

Båtbottenfärg är idag det vanligaste sättet att skydda båtar mot tillväxt på skrovet. Alla båtbottenfärger innehåller ämnen som är mer eller mindre skadliga för vår miljö. När dessa ämnen sprids lagras de i mark såväl som vatten och påverkar miljön negativt under en lång tid framöver.

Båtbottentvättar (borsttvättar) rengör båtars skrov mekaniskt och tar bort behovet av att använda giftig bottenfärg. Frågan diskuterades den 25 mars på ett möte med miljö- och hälsoskyddsnämnden som tyvärr konstaterade att utbudet av bottentvättar i Sverige fortfarande är relativt litet.

Tullingepartiet ser gärna att utbudet av bottentvättar ökar så att båtägare erbjuds ett alternativ till giftiga färger. Finns det någon som vill driva en sådan i privat regi, så bör det vara förstahandsalternativet. Men, miljövinsterna kan komma visa sig vara tillräckligt höga för att motivera även ett kommunalt åtagande.

Ett annat sätt att förhindra att färgen läcker ut i naturen är att spola av båtar över en så kallad spolplatta som fångar upp giftiga ämnen i spillvattnet.

Tullingepartiet har därför, tillsammans med Moderaterna, föreslagit att Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får i uppdrag att

1, Utreda behovet av båtbottentvättar i kommunen.

2, Se över om det finns ett intresse i privat sektor att etablera båtbottentvättar och spolplattor.

3, Utreda hur båtbottentvättar och spolplattor kan anläggas i kommunen samt beräkna kostnaderna för detta.

Har du idéer på framtida politiska förslag är du välkommen att ta kontakt med Tullingepartiets politiska sekreterare Carl Widercrantz. Förslag kan mailas till: carl.widercrantz@tullingepartiet.se