Tullinge är på väg – nästa år blir det folkomröstning om egen kommun

2013-04-02

För en tid sedan skickade vi ut en folder i A4-fomat till samtliga hushåll i Tullinge.

I foldern skriver vi om att det blir folkomröstning nästa år och att Tullinge har mycket att vinna på att bli egen kommun. En mindre kommun medför ett större personligt inflytande. Dessutom kan man läsa om hur det gått för vår grannkommun Salem som tidigare frigjort sig från Botkyrka. I SCB:s medborgarundersökning (2011) framgår att Salem är den bästa kommunen att bo och verka i på Södertörn.

Responsen på utskicket har varit bra. Förutom många engagerade samtal har tillströmningen av nya medlemmar varit god. Vi är oerhört glada över att ha träffat så rätt i detta utskick.

Har du missat foldern eller inte fått utskicket så kan du ta del av det genom att klicka här.