TUPs nya budget med fokus på närdemokrati och kärnverksamhet

2019-11-26

Måndagen den 25 november var det budgetdebatt i Botkyrka kommunfullmäktige. Tullingepartiet presenterade en budget med fokus på kommunens kärnverksamhet, skola, vård och omsorg. För att vända den negativa utveckling måste Tullinge bli en egen kommun.

Botkyrka kommun befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge med stora besparingar inom skola, vård och omsorg. Inom kommunen ser vi en illavarslande personalomsättning som bidrar till bristande kontinuitet samt en dålig och ineffektiv arbetsmiljö där viktig kunskap riskerar att gå förlorad.

Lärare och vårdpersonal går på knäna samtidigt som revisionsrapporter påvisar stora brister i samordning och kommunikation mellan förvaltningar vilket leder till att många projekt inte blir klara i tid samt blir dyrare än vad som först var budgeterat.

I rankingar av skola och näringsliv hamnar Botkyrka kommun i botten. Även kommunens krisberedskap och oförmågan att hantera oförutsedda kriser har kritiserats i flera rapporter. Närdemokratin är satt ur spel det är svårt för invånare att påverka utvecklingen. Detta visar sig inte minst i medborgarundersökningen.

Tullingepartiet säger NEJ till vidlyftiga utlandsresor, ett nytt kommunhus, ökad andel hyresrätter i Tullinge. Vi säger NEJ till att ökad finansiering av MKC, Fair Trade City, Earth Hour samt flummiga projekt som Kreativa Fonden och Drömdeg. Vi säger NEJ till märkliga demokratiexperiment och projekt som inte efterfrågas av invånarna.

Tullingepartiet säger JA till ökade satsningar inom kärnverksamhet som skola och omsorg. Vi säger JA till ökad budgetkontroll. Vi säger JA till de bostäder som efterfrågas av invånarna. Vi säger JA till närdemokrati och Tullinge egen kommun.

Klicka här för att läsa TUPs budget.

Klicka här för att läsa TUPs yrkande.

Klicka här för att läsa TUPs drift- och investeringsramar.

 

Roland Forsman (TUP) gjorde debut i kommunfullmäktiges talarstol.