TUP riktar skarp kritik mot avgående ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2020-09-29

Den senaste tiden har det stormat rejält runt miljöskandalen vid Kassmyragropen. På Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 september riktade Tullingepartiet och Moderaterna skarp kritik mot nämndens ordförande, Myrna Persson, som också är gruppledare för Miljöpartiet i Botkyrka. Den 29 september meddelar Miljöpartiet att Myrna Persson lämna alla sina politiska uppdrag i Botkyrka. 

Tullingepartiet lämnade in följande protokollsanteckning vid Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde:

“Vi i oppositionen upplever inte att vårt arbete i nämnden känns meningsfullt. Några ledamöter vill tom. avsäga sig sitt uppdrag pga att det är ytterst svårt att föra en vettig debatt när ordförande inte kan uttrycka sig så man förstår. Förutom detta är ordförandes förmåga att leda och styra nämnden inte tillfyllest. Dessutom har ett antal formella fel i hanteringen av ärenden begåtts under innevarande mandatperiod.

När man förstår att Botkyrkabor “skäms över att bo i Botkyrka” pga. kommunens oförmåga att hantera lokala miljöfrågor, såsom Kassmyragropen och stenarna utför kyrkan” blir men minst sagt upprörd.

Med tanke på kommunens höga svansföring i miljösammanhang, med “skryt” om “fossilfri fordonsflotta” och andra floskler om gröna värden mm., skulle vi vilja se en förändring till en mer “handfast” hantering av de lokala miljöfrågorna. Vi ser fram emot en ny ordförande”.

Klicka här för att läsa Miljöpartiets pressmeddelande. 

Anders Thorén, 2:e vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, lämnade in en protokollsanteckning tillsammans med Moderaterna.