Vad vi vill, vad vi gör och vad vi gjort

2020-10-01

Nedan finns länkar till de videoklipp vi just nu lägger ut på sociala medier. Eftersom vi pga pandemin inte kan vara ute bland invånare som vi brukar, tycker vi att det kan vara bra att påminna om vad vi faktiskt vill, gör och har gjort.

  • Sedan mer än 30 år har Tullingeborna efterfrågat en simhall. Nu utreder Botkyrka kommun, alternativ för en ny simhall, men Tullinge finns inte med som alternativ!  Se videoklippet här!

 

  • Kommunledningen har presenterat planer på en utveckling av Tullinge centrum. Tyvärr bygger dessa planer på att “förbifart Tullinge” skall vara på plats. Något som inte kommer att ske i närtid. Tullingepartiet vill utveckla centrum nu! Se videoklippet här!

 

  • Innan varje val lovar företrädare för rikspartierna Tullingeborna att de skall kämpa för en ny uppgång till pendeltåget i Tullinge. Efter valet verkar dessa löften ha glömts bort. Se videoklippet här!

 

  • För att ge Tullingeborna möjlighet till ett dopp under varma dagar vill Tullingepartiet anlägga en pålad brygga utanför vassen vid Maden. Bryggan skall vara tillgänglig för alla. Se videoklippet här!

 

  • Kommunledningen i Botkyrka har planer på att bygga upp till 1800 bostäder i centrala Tullinge. Planerna bygger på att “Förbifart Tullinge” är på plats, något som inte kommer att hända i närtid. Tullingepartiet vill bygga upp till 500 bostäder i centrala Tullinge och upp till 1000 bostäder i det nedlagda grustaget i Hamra. Se videoklippet här!

 

  • Våren 2019 uppdagades det att de planer för utbyggnaden av centrala Tullinge även omfattade en område i Östra Tullingeberg. Man ville bygga två 8-vånings punkthus i den populära Solskensparken. Tack vare engagemang från de närboende, och en namninsamling samt Tullingepartiets agerande blev planerna förpassade till papperskorgen. Se videoklippet här!

 

  • Våren 2019 fick de boende kring Mellanbergsvägen och Oxelvägen besked om att det fanns planer på att bygga 6 st. 5-våningshus, runt knuten på deras villor. Självklart blev alla upprörda och man kontaktade Tullingepartiet. Tillsammans lyckades vi stoppa planerna. Men nya planer som även de är oförenliga med detaljplanen verkar vara på gång. Kampen fortsätter för att villaområdet skall få behålla sin karaktär. Se videoklippet här!