TUP vill ha nya snökanoner till Lida Friluftsgård

2020-10-31

Tullingepartiet vill att Botkyrka kommun byter ut de gamla snökanonerna på Lida till nya och moderna snökanoner. För att genomföra satsningen bör kommunen ansöka om bidrag från Region Stockholm.

Lida Friluftsgård är en av kommunens verkliga pärlor och ett välbesökt utflyktsmål för många. Här finns möjlighet till allt från sköna naturpromenader till utmanande äventyr i den populära höghöjdsbanan. Under vintertid står skid- och skridskoåkningen i fokus, vilket gör Lida attraktivt både för den som vill träna men även för barnfamiljer som vill leka i pulkabacken.

En vanlig vinter går det dock inte att räkna med tillräckligt mycket naturlig snö. Konstgjord snö är därmed ofta en förutsättning för verksamhetens vinteraktiviteter. Men tyvärr är Lidas snökanoner gamla vilket medför att snön inte kan produceras på ett effektivt sätt.

Med moderna och klimatanpassade snökanoner skulle snö kunna produceras både billigare, mer miljövänligt och i lite varmare temperaturer. Nya snökanoner kräver mindre energi och mindre vatten för att tillverka snö jämfört med äldre utrustning.

Lida som är en av de mest välbesökta friluftsanläggningarna i Storstockholm har en stor regional betydelse. Inom en timmes åktid från Lida bor över 2 miljoner människor. Dessutom har Stockholm flest Vasaloppsåkare i hela Sverige. Därmed är denna fråga av allmänt intresse för Region Stockholm och Lida bör kunna få ett regionalt stöd för satsningen på nya snökanoner.

Nya snökanoner som förbättrar möjligheterna till skid- och pulkaåkning är positivt ur både ett miljömässigt och hälsomässigt perspektiv, inte minst i Coronatider då möjligheten att umgås inomhus är begränsad.

Upplysta skidspår.