Trafikverket drar tillbaka sitt förslag om ny sträckning av Förbifart Tullinge etapp 1

2020-10-28

Det nya förslag som Trafikverket presenterade i augusti 2020 har dragits tillbaka efter samråd med berörda instanser. Den politiska majoriteten i Botkyrka och Tullingepartiet lade ett gemensamt avslagsyrkande till det nya förslaget i vårt remissvar till Trafikverket.

Förutom detta har Tullingepartiet tagit fram ett brev som skulle börja delas ut nu på fredag den 30 oktober. Brevet vänder sig till boende i Römossen och Tullinge skog med omnejd.

Som tur var har Trafikverket själva kommit underfund med att det nya förslaget är dåligt, och vi hoppas att de synpunkter som Tullingepartiets Lars-Gösta Almgren skickat in angående vägsträckningen kommer att beaktas.

Eftersom Trafikverket skall återkomma med ett nytt förslag, kan det vara intressant att ta del av de synpunkter Tullingepartiet kommit fram till angående det nu förkastade förslaget. Se Tullingepartiets brev här: Brev till boende i Römossen och Tullinge skog med omnejd