Flerårsplan 2014-2017

2013-06-15

Varje år i juni så antar Kommunfullmäktige en flerårsplan som handlar om de kommande fyra åren. Tullingepartiet lägger ett eget förslag till flerårsplan där vi väljer att prioritera de grundläggande behoven för att skapa en långsiktig och hållbar ekonomi. Fokus sätts framförallt på kärnverksamhet och effektiva lösningar. Texten präglas av det kärva ekonomiska läget i kommunen men vi framhåller att pengarna ska satsas på att hålla uppe standarden inom skola, vård och omsorg.

Klicka här för att ta del av flerårsplanen.