Folkomröstning

Söndagen den 14 september 2014 går Tullingeborna man ur huse för att rösta JA till Tullinge egen kommun. Vi hoppas  på ett stort stöd från övriga Botkyrkabor!

 

​Vid Botkyrka kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari  2013 väntas beslut tas om folkomröstning om en eventuell kommundelning i en Tullingedel samt en del för resten av Botkyrka.

Folkomröstningen ska hållas i samband med de allmänna valen i september 2014.
–  Vi har lyssnat på folkinitiativet och tar nu beslut om att genomföra en folkomröstning i hela Botkyrka i samband med de allmänna valen 2014. Framtidens Botkyrka berör alla i kommunen. Vi vill se ett högt valdeltagande och att våra medborgare verkligen känner att de har fått tycka till, säger Jens Sjöström (s), vice ordförande i kommunstyrelsen.

De röstsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan:

Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge?

Väljarna har sedan att välja mellan tre olika röstsedlar med alternativen:

    JA – jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka kommun och Tullinge kommun.

    NEJ – jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun.

    Blank röstsedel med rubriken Kommunal folkomröstning.


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet

Ansök om medlemskap här!