Idéhuset är en dålig idé ur ett miljöperspektiv

2014-04-30

Tidigare i veckan beslutade Miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillstyrka detaljplanen för Idéhuset i Tullinge Centrum. Tullingepartiet reserverade sig mot beslutet eftersom att Tullingeborna går miste om betydelsefull grönstruktur vid byggandet av ett idéhus. Till skillnad från miljöenheten bedömer Tullingepartiet att det finns betydande naturvärden som bör bevaras.

Läs Tullingepartiets yrkande här.

Läs miljöenhetens skrivelse här.

Tullingepartiet vill önska alla Tullingebor och alla medlemmar en trevlig Valborg!