Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en myndighet som i Botkyrka sorterar under Samhällsbyggnadsförvaltningen

Enheten ansvar för miljötillsyn, hälsoskydd, livsmedelskontroll, luftvård, provtagning av sjöar och vattendrag, naturvård, badvattenprovning, kompostering, återvinning, radon, naturskola, fältbuss.

Lagar som styr verksamheten är:

 • Miljöbalken
 • Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • Vattenförvaltningslagen
 • Miljöprövningsförordningen
 •  Miljötillsynsförordningen
 • Kommunalllagen
 • Förvaltningslagen
 • Livsmedelslagstiftning
 • Internationella hot
 • Strålskydd
 • Sprängämnesprekusorer

Nedan Tullingepartiets representanter i Botkyrkas Miljö- och hälsoskyddsnämnd


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet

Ansök om medlemskap här!