Namninsamling mot Idéhuset

Stoppskylt

Sätt stopp för Idéhuset

i Tullinge centrum!

Tullingepartiet har startat en namninsamling på nätet för att stoppa byggandet av ett så kallat Idéhus i Tullinge Centrum. Den jättelika byggnaden riskerar att blockera alla alternativa lösningar i centrum.

Tullingeborna har tillfrågats om planerna på ett Idéhus vid ett välbesökt dialogforum. En klar majoritet av de som var där var negativa men detta har inte beaktats.

Vi uppmanar Dig att skriva under om Du anser att:

• Innan man avsätter 100-150 miljoner kronor av lånade pengar (plus ca10 miljoner årligen i driftskostnader) för ett Idéhus i Tullinge Centrum, finns behov av annat som bör prioriteras i Tullinge.

• Viktigare prioriteringar är t ex ett bättre centrum, bättre skolor, äldreboenden och en ny pendeltågsstation.
• Bibliotek och medborgarkontor finns redan – för detta behövs inget Idéhus!

• Det finns allvarliga brister med den föreslagna placeringen av Idéhuset. Det blir trångt, tar bort utsikt och ljus för intilliggande fastigheter och gör det svårt att parkera i centrum.

Gör din röst hörd! Klicka här för att: Skriva under namninsamlingen

Ring vår politiska sekreterare Carl Widercrantz om du behöver hjälp eller har några frågor, tel 08-530 615 37
Namninsamlingen kommer att skickas till Kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet

Ansök om medlemskap här!