Tullingesjön

Tullingesjön är en sk. förkastningssjö och är därför förhållandevis djup. Största djupet är 30 meter. En förkastningssjö är en insjö belägen i en sänka som uppkommit genom förkastningar.

Tullingesjön har förbindelse med Mälaren via Flottbrokanalen som förbinder Tullingesjön med Albysjön som i sin tur är förbunden med Mälaren vid Vårby.

Gränsen till Huddinge och Alby går vid bron över denna kanal. Kanalen i dess nuvarande skick anlades i början av 1900-talet. På kanalen fraktades tackjärn, kol, koks och gjutsand till Separators nya gjuteri vid Hamra gård i södra änden av Tullingesjön. Senare skedde mycket sandfrakter genom kanalen med pråmsläp in mot Stockholms kajer.

I Tullingesjön förekommer de flesta av våra vanligaste insjöfiskar såsom: gädda, abborre, gös, mört, braxen, sarv, löja, men också havsöring, ål och lake. De senare påträffas mer sällan, men stora gäddor och abborrar är vanligt förekommande.

Tullingesjön har utmärkt vatten och är mycket populär för allehanda fritidsaktiviteter. Bl a finns en mycket aktiv kanotförening, Tullinge Kanotförening som har sin verksamhet i sjöns södra ände. I sjön finns också två aktiva båtklubbar: Tullinge Segelsällskap , TSS och och Tullinge Båtsällskap, TBS. Båda har sina huvudanläggningar i sjöns södra ände.

I Tullingesjös norra ände finns en liten ö, Norsholmen.

Kortfakta:

Yta: 1,55 km²
Längd : 3,4 km
Bredd: 830 m
Höjd: 0,7 m ö.h.
Strandlinje: 8940 m (exklusive öar)
Medeldjup: 9,8 m
Maxdjup: 30 m
Volym: 16,4 miljoner m³
Flöden

Avrinningsområde: Älvestaån (från Aspen) och Tumbaån (från Uttran)
Utflöden: Flottsbro kanal (till Albysjön)

Öar: Norsholmen

 

 

Solnedgång över Tullingesjön november 2011Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet