Tullinge kyrka

Tullinge kyrka invigdes 1958 och uppfördes efter ritningar av arkitekten Georg Rudner. Den ligger vackert belägen på en klippa vid Tullingestrand, med en storslagen utsikt över Tullingesjön. Platsen för kyrkan tillhörde tidigare Tullinge gård. Ägaren till gården skänkte år 1947, 20 000 kvm mark till kyrka och plats för kyrkogård.

Uppbyggnaden finansierades av Tullinge kapellstiftelse och uppfördes i stort med hjälp av frivilliga insatser.Den fick namnet Frivillighetens kyrka. Byggnaden har en närmast medeltida form med rektangulär grundplan. På grund av kyrkans läge på klippan har koret placerats i väster och ingången åt öster. Fasaden har en ljusgrå putsad yta och den enda dekoren är ett markerat kors på dess västra sida. Taket är ett valmat sadeltak täckt med skifferliknande plattor. En mindre sakristia är placerad på sydsidan.

Kyrkorummet har ett tunnvälvt tak av laserad panel och vita putsade väggar. På korväggen ovanför altaret hänger ett altarkors i rödfärgat trä med en förgylld strålkrans. Korset är utfört av konstnären Ingvar Jörpeland år 1983.

Kyrkans klockstapel från 1963 är placerad på en gravhög från järnåldern. Intill och söder om kyrkogården, finns gravar från järnåldern.

Text: Inga Ullén och Gunnel Mörkfors

Tullinge kyrka Tullinge kyrka. Foto: Inga Ullén 2013

 


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet