Motioner 2012

Mer aktiviteter för unga i Tullinge.

121213-Motion-(TuP)Aktiviteter

Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för Tullinge respektive övriga Botkyrka.

121213-Motion-(TuP)Uppföljning

Utöka antalet parkeringsplatser vid Sunnanvägen.

121025-Motion-(TuP)Infartsparkering

Inför ett skönhetsråd för att värna kommunens karaktär avseende estetik.

.120628-Motion-(TuP)Skönhetsråd

Utlys tävling för att få fram illustrationer att använda till informationstavlor vid Tullingesjön

120223-Motion(TUP)Bildtävling


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet