Val 2014

Resultat av folkomröstningen 2014 – om Tullinge ska bli egen kommun

I folkomröstningen röstade 67% av Tullingeborna JA vilket är en 2/3 majoritet. Detta tar vi som ett bevis på att det i Tullinge finns en stark folkvilja och många engagerade människor som, över alla parti- och blockgränser, vill samma sak – att Tullinge ska bli en egen kommun. Att Tullinge ska bli en egen kommun är en fråga som engagerar Tullingeborna eftersom det främst är Tullinge som berörs. Det ser vi också på valdeltagande som var mycket högt i Tullinge – 85% röstade i folkomröstningen.

Att övriga Botkyrka röstade Nej var väntat, så har det även sett ut i andra folkomröstningar där hela moderkommunen varit med och röstat. Men valdeltagande var lågt i övriga Botkyrka (59%) och avsevärt lägre än i Tullinge. I Tullinge var valdeltagande högt och en kvalificerad majoritet sa JA vilket är viktigt att väga in vid tolkningen av valresultatet.

Se det slutgiltiga resultatet här.

Se Tack-annons och stapeldiagram här.

Resultat i kommunalvalet till Botkyrka kommunfullmäktige 2014

Tullingepartiet blev Tullinges största parti med stöd av var tredje väljare i Tullinge.

Valet måste värderas mot att det var två val; folkomröstning, i frågan om Tullinge ska bli en egen kommun, och kommunalval. I folkomröstningen röstade 67% JA till Tullingepartiets huvudfråga ”egen kommun”.

I kommunalvalet blev Tullingeparitet det i särklass största partiet i Tullinge med 33% av rösterna. Trots att Tullingepartiet minskade från 6 till 5 mandat är vi fortfarande Tullinges största parti och nästan lika stora som Socialdemokraterna och Moderaterna är tillsammans i Tullinge.

Med detta blev Tullingepartiet också 4:e största partiet i hela Botkyrka med 9% av rösterna

Vi vill varmt tacka alla er som röstade på oss för ert stöd.

Se det slutgiltiga resultatet i kommunalvalet här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val 2010

 

 

 

 

 

 

 


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet

Ansök om medlemskap här!