Vår värdegrund

Tullingepartiet är en partipolitiskt obunden förening. Alltså är vi egentligen inget parti i vanlig bemärkelse utan en demokratirörelse vars mål är att Tullinge skall bli en egen kommun.

Alla människors lika värde är en självklarhet för oss. Alla är lika välkomna i vårt Tullinge. Både nya och nygamla invånare, oberoende av ev. funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning eller härkomst. Alla har en plats hos oss.

Alla skall ges möjlighet att uttrycka sina åsikter.

Vi skall möta varandra och våra väljare samt meningsmotståndare med respekt.

Vi skall verka för en fin gemenskap i föreningen och vi skall ha roligt tillsammans.

Den som ställer sig utanför samhället och demokratin är däremot inte välkommen. Vi skall bekämpa revolutionära idéer, elittänkande och exkluderande tankar.

Vi skall verka för att Tullinge Kommun står för allt det som idag regleras av kommunallagen.

Värna om Tullinge – Bli aktiv TuP-medlem!
Familjemedlemskap 100 kr/år Bankgiro 413-8517

Klicka här för att bli medlem


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet

Ansök om medlemskap här!