Videoklipp från 2012

Anders Thorén, gruppledare Tullingepartiet, redogör för Tullingepartiets ståndpunkt i ärendet: Ändring av upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun. Vid Botkyrka Kommunfullmäktige den 27 september 2012.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Nils-Bertil Carlsson-Estrada om att även Södra Botkyrka bör ha en ungdomsmottagning, Botkyrka kommunfullmäktige den 27 september 2012.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Anders Thorén, Gruppledare för Tullingepartiet, motiverar varför det borde gå att öppna Åvägen för trafik i riktning från Tullinge mot Tumba, Botkyrka Kommunfullmäktige den 27 september 2012.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Anders Thorén, Gruppledare för Tullingepartiet, yrkar bifall till Botkyrkapartiets motion om att starta dagverksamhet för dementa vid Kärsdala äldreboende i Tullinge. Botkyrka kommunfullmäktige den 27 september 2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Anders Thorén, gruppledare för Tullingepartiet yrkar avslag på:  Avtal och antagande av detaljplan Familjeparken Hågelby vid Botkyrka Kommunfullmäktige den 14 juni 2012.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Tullingepartiets inledningsanförande vid Botkyrka Kommunfullmäktige den 14 juni 2012 där flerårsplanen för 2013-2016 behandlades.

Talare Anders Thorén, gruppledare för Tullingepartiet  under punkten “Ett hållbart Botkyrka”

 _________________________________________________________________________________________________

Botkyrka Kommunfullmäktige den 14 juni 2012 där flerårsplanen för 2013-2016 behandlades.

Talare Nils-Bertil Carlsson-Estrada , ersättare i Kommunfullmäktige för  Tullingepartiet  under punkten “Medborgarnas Botkyrka”

 _________________________________________________________________________________________________

Botkyrka Kommunfullmäktige den 14 juni 2012 där flerårsplanen för 2013-2016 behandlades.

Talare Pierre Blankenburg ,  ledamot i Arbets & Näringslivsberedningen för Tullingepartiet under punkten “Framtidens jobb”

____________________________________________________________________________________________________

Botkyrka Kommunfullmäktige den 14 juni 2012 där flerårsplanen för 2013-2016 behandlades.

Talare Anders Thorén och Jörgen Gustafsson ,  ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden för Tullingepartiet under punkten “Välfärd med kvalitet för alla”

______________________________________________________________________________________________________________________

Botkyrka Kommunfullmäktige den 14 juni 2012 där flerårsplanen för 2013-2016 behandlades.

Talare Anders Thorén gruppledare  för Tullingepartiet under punkten: “Grön stad i rörelse”

_________________________________________________________________________________________________________

Botkyrka Kommunfullmäktige den 14 juni 2012 där flerårsplanen för 2013-2016 behandlades.

Talare Therese Strömberg, ersättare i Kommunstyrelsen för  Tullingepartiet under punkten:  “Kultur och kreativitet ger kraft”

____________________________________________________________________________________________________________________

Botkyrka Kommunfullmäktige den 14 juni 2012 där flerårsplanen för 2013-2016 behandlades.

Talare Pierre Blankenburg och Anders Thorén Tullingepartiet under punkten:  “En effektiv och kreativ kommunal organisation”

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Botkyrka Kommunfullmäktige den 14 juni 2012 där flerårsplanen för 2013-2016 behandlades.

Avslutningsanförande av Anders Thorén, gruppledare för Tullingepartiet

______________________________________________________________________________________________________________________________

Botkyrka Kommunfullmäktige den 14 juni 2012: Botkyrkabyggen – försäljning och omvandling av delar av bostadsbeståndet. Talare Nils Bertil Carlsson-Estada,  Tullingepartiet.

________________________________________________________________________________________________________________________

Interpellation  angående  idéhus i Tullinge. Botkyrka kommunfullmäktige den 31 maj 2012

_________________________________________________________________________________________________________________________

Inlägg angående “Ny varumärkesplattform för Botkyrka kommun”. Botkyrka kommunfullmäktige  den 31 maj 2012

________________________________________________________________________________________________________________________

Botkyrka Kommunfullmäktige den 25 april 2012.  Tullingepartiets inlägg rörande  Botkyrka kommuns årsredovisning för 2011  Talare Anders Thorén, gruppledare (TUP)

_______________________________________________________________________________________________________________

Botkyrka Kommunfullmäktige den 23 mars 2012.  Debattinlägg angående kommundelningsutredningen. Talare Anders Thorén, gruppledare (TUP)

________________________________________________________________________________________________________________________

Botkyrka kommunfullmäktige den 23 mars 2012. Debattinlägg angående kommundelningsutredningen. Talare Karin Nakamura-Lindholm, ledamot i Kommunfullmäktige för Tullingepartiet.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Botkyrka Kommunfullmäktige den 23 februari 2012.  Anders Thorén, gruppledare (TUP) talar angående motionen:  Utlys tävling för att få fram illustrationer att använda till informationstavlor vid Tullingesjön (TUP)

________________________________________________________________________________________________________________________

Botkyrka Kommunfullmäktige den 26 januari 2012. Interpellation mellan Anders Thorén, gruppledare Tullingepartiet och Katarina Berggren Kommunstyrelsens ordförande (S) angående Botkyrka kommuns hemsida.

________________________________________________________________________________________________________________________

Botkyrka Kommunfullmäktige den 26 januari 2012.  Anders Thorén, gruppledare (TUP) talar angående motionen:  Humanitär hjälp till Gazas folk  (V)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet

Ansök om medlemskap här!