- med målet Tullinge egen kommun

Jag vill bli medlem Redan medlem? logga in

Loading

Kampen för Tullinge egen kommun går vidare!


2017-05-30

Kampen för Tullinge egen kommun går vidare!

Efter folkomröstningen om kommundelning som hölls 2014, där 67% av Tullingeborna röstade JA till egen kommun, lämnande Tullingepartiet in en ansökan om delning till Kammarkollegiet. Regeringen har nu tyvärr avslagit vår överklagan om kommundelning. Kammarkollegiet och Regeringen (S, MP) har inte fattat ett självständigt beslut utan endast hänvisat till Botkyrkas kommunlednings (S, MP, V) negativa inställning till […]

2017-05-23

Nej till Botkyrkas bilfientliga politik

Kommunledningen i Botkyrka vill göra det svårare och dyrare för människor runt om i kommunen att använda bilen som transportmedel. Tullingepartiet kommer vid kvällens kommunfullmäktige att rösta nej till Botkyrkas nya parkeringsstrategi. Det nya parkeringsprogrammet är utmärkt för personer som bor i en storstad, handlar i butiken ett kvarter bort och lämnar barnen på förskolan […]

2017-05-17

Öppet brev till Ebba Östlin

Hej Ebba, Nu finns det möjlighet att slå flera flugor i en smäll! Jag har förstått att företaget ”Peckas Naturodlingar AB” letar efter mark för att etablera sig i närheten av Stockholm. Kanske skulle Hågelby vara ett intressant alternativ för dem? Konceptet passar ju jättebra in på Botkyrkas önskan om att vara ledande inom smarta kretslopp, […]

2017-05-15

Renovering ska prioriteras framför nybyggnation

I kväll ska tekniska nämnden i Botkyrka kommun anta en reviderad internbudget för 2017. Tullingepartiets ledamot i tekniska nämnden, Sture Nordberg, lägger därför fram ett yttrande om att renovering och kontinuerligt underhåll måste prioriteras framför nybyggnation. I tekniska nämndens internbudget finns rubriken ”lokalförsörjning – rätt lokaler för kommunala verksamheters behov”. Här står det att kommunens […]

2017-04-28

Bristfälligt beslutsunderlag om Falkbergsskolan

Den 27 april var det kommunfullmäktigedebatt om att riva eller renovera Falkbergsskolan. Tullingepartiet menade att beslutsunderlaget var bristfälligt och att ärendet därför bör utredas mer. Men kommunledningen hade redan bestämt sig för att riva skolan. Tidigare genomförde Tullingepartiet en rundvandring i Falkbergsskolan för att granska lokalernas skick. Efter rundvandringen blev vi minst sagt beklämda. Kommunen har […]

2017-04-05

Debatt om begravningsverksamhet på kommunfullmäktige

Torsdagen den 30 mars var det debatt i Botkyrka kommunfullmäktige. Tullingepartiet röstade då nej till en motion från Moderaterna och Liberalerna om att Botkyrka kommun ska ta över begravningsverksamheten från Svenska kyrkan. Tullingepartiet vill att begravningsverksamheten ska fungera, inte att den ska vara långt ifrån lagom. Svenska kyrkan, som idag är huvudman för begravningsverksamheten i Botkyrka […]

2017-03-27

Protokoll från årsmötet

Ett 60-tal medlemmar i Tullingepartiet hade hörsammat kallelsen till årsmöte den 11 mars i Falkbergsskolans aula (Bio Falken). Årsmötesprotokollet finns nu att läsa, för inloggade medlemmar på vår hemsida, under fliken ”Årsmöte 2017”. Efter att ordförande, Camilla Jägemalm, hälsat välkommen vidtog den mer formella delen av årsmötet. Som vanligt leddes förhandlingarna av den rutinerade ordföranden […]

2017-03-23

Lyckad årskongress med Lokala Partiers Nätverk (LPN)

Tullingepartiet deltog i Lokala Partiers Nätverks årskongress. I år hölls kongressen i skånska Åhus under helgen 18-19 mars. LPN är en organisation för samarbete mellan lokala partier verksamma på kommunal nivå. 2016 fanns 17 medlemspartier. I år fortsätter medlemsantalet öka, bland annat med lokala partier i Skåne och Blekinge. Temat för årets kongress var ”tillbakablickar för […]

2017-03-14

Bättre att renovera Falkbergsskolan istället för att riva den

Vid kvällens sammanträde med utbildningsnämnden vill den politiska ledningen i Botkyrka fatta beslut om att riva Falkbergsskolan och bygga en helt ny skola. Tullingepartiets uppfattning är dock att renovering och planerat underhåll ska prioriteras framför nybyggnation. Falkbergsskolan är ett mycket fint exempel på 50-talets ambitiösa och fina skolarkitektur. Skolan är ritad av den kända norska […]

2017-02-24

Bra och objektiv artikel i veckans Södra Sidan

I veckans Södra Sidan följer man upp artikeln om Centerpartiet och Robert Steffens med samma upplägg om Tullingepartiet och Anders Thorén.  Bra och objektivt i båda artiklarna tycker vi. Läs  artikeln om (C) och Robert Steffens här

Tullinge egen kommun

© 2011-2017 Tullingepartiet. Alla rättigheter förbehålles. xhtml 1.0 plucera webbyrå