Tullingepartiets ideologi

Tullingepartiets ideologi – en modern ideologi väl anpassad för 2000-talet – kan kort sammanfattas i våra två motton:

  • Praktiska lösningar är bättre än ideologiska låsningar
  • Det bästa för Tullinge

Med dessa två motton menar vi att i Tullinge är det just synen på vad som är bäst för vårt lokala samhälle som ska gälla.

Vilken ”ideologi” du har på riksnivå eller internationellt spelar mindre roll i lokalpolitiken. Höger eller vänster, sosse eller moderat, center- eller miljöpartist, liberal – vad du röstar på i riksdagsval spelar mindre roll. I vårt lilla närsamhälle betyder de stora svepande ideologiska visionerna mindre.

En fördel med Tullingepartiets lokala förankring är också att vi inte behöver ta hänsyn till vad ett ”moderparti” på riksplanet bestämmer. Alla rikspartier måste dessvärre även på kommunal nivå anpassa sig till beslut som fattats på högre nivåer. Detta kan också medföra att höga kommunpolitiker “säljer ut” sin kommun för att gynna sin personliga karriär. Inom Tullingepartiet bestämmer vi över våra visioner för Tullinge helt själva!

Så här skriver Anders Knape, som ordförande för, Sveriges kommuner och Landsting:

”Vårt övergripande budskap är att demokrati och mänskliga rättigheter kan och måste skapas på lokal och regional nivå. Det är på nivån närmast medborgarna som eventuella brister i demokrati och mänskliga rättigheter först blir synliga och måste åtgärdas! Demokrati byggs underifrån. Medborgare har rätt att bestämma över sin vardag. Därför är lokalt självstyre en grundläggande politisk rättighet.”

Värna om Tullinge – Bli aktiv TuP-medlem
Familjemedlemsskap 100 kr/år Bankgiro 413-8517

Klicka hör för att bli medlem


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet